შინ სიახლე

სიახლე

by admin

 

ტექნიკური რეგლამენტი - „შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესები“ შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ გვერდიდან „წესები“

 

„შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესები“-ის სწავლებასთან (ტრეინინგთან) დაკავშირებული ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ გვერდზე „ტრეინინგი“