შინ სიახლე

სიახლე

by admin
სიახლე
საკონსულტაციო მომსახურებახურებასთან დაკავშირებული ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ გვერდზე „კონსულტაცია“

 

ტექნიკური რეგლამენტი - „შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესები“ შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ გვერდიდან „წესები“

 

„შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესები“-ის სწავლებასთან დაკავშირებული ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ გვერდზე „ტრეინინგი“