შინ ტრენინგი

ტრენინგი

by admin
ტრენინგი
სწავლების (ტრეინინგის) კურსი - „შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესები“

„შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესების“ სასწავლო (ტრეინინგის) კურსი განკუთვნილია მოქმედი და დამწყები არქიტექტორებისთვის.

  • კურსის ხანგრძლივობა – ხუთი კვირა, კვირაში ორჯერ,  ჯამში 10 მოდული. თითოეული მოდულის ხანგრძლივობაა 2 საათი.
  • საწავლების (ტრენინგის) ღირებულება – 1000 ლარი.

სასწავლო კურსის მიზანია მსმენელმა შეისწავლოს და გაათვითცნობიეროს შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების ძირითადი პრინციპები და საჭიროებისდა მიხედვით შეძლოს მისი გამოყენება.

დაინტერესების შემთხვევაში დაგვიკავშირდით  -  599 56 14 84  -  vkukhianidze@gib.org.ge  -  info@gib.org.ge