შინ ჩვენ შესახებ

ჩვენ შესახებ

by admin
ჩვენ შესახებ

„შენობა–ნაგებობების ინსტიტუტი – საქართველო“ წარმოადგენს არასამეწარმეო (არამომგებიან) იურიდიულ პირს, რომლის მიზანია:

  • სივრცით დაგეგმვასთან, განაშენიანების დაგეგმარებასთან და შენობა–ნაგებობებთან დაკავშირებული საქმიანობის განვითარებაში, მათ შორის შესაბამისი კანონმდებლობის,  ტექნიკური რეგლამენტებისა და სტანდარტების შემუშავებაში და დანერგვაში მონაწილეობა.
  • შენობა–ნაგებობების დაგეგმარებაში, მშენებლობასა და შენობების მოვლაში ჩართულ ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა სამოქალაქო პასუხისმგებლობისა და პროფესიული კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა.

„შენობა–ნაგებობების ინსტიტუტი – საქართველო“ ხელს უწყობს საქართველოში შენობა–ნაგებობებთან დაკავშირებული ტექნიკური რეგლამენტების და სტანდარტების განვითარების პროცესს, რათა აგებული შენობა–ნაგებობები იყოს უსაფრთხო, მდგრადი და მისაწვდომი.

დაინტერესების შემთხვევაში დაგვიკავშირდით  -  599 56 14 84  -  vkukhianidze@gib.org.ge  -  info@gib.org.ge