შინ წესები

წესები

by admin
ტექნიკური რეგლამენტი -„შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესები“
აქედან შეგძლიათ ჩამოტვირთოთ-ტექნიკური რეგლამენტი -„შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესები“ (2019 წლის 2 აპრილის ცვლილებებით)
http://gib.org.ge/wp-content/uploads/2019/04/წესები-28.01.2016-3.pdf